Giới thiệu – Công ty TNHH Tân Seiko

Giới thiệu

Xin hân hạnh giới thiệu về hội đồng thành viên  công ty Tân Seiko

Ông Lương Minh Liêm

 • Từ năm 2000 đến 2002 Học và làm việc tại Thành phố Nagoza Nhật
 • Từ năm 2002 đến 2017 làm tại  bộ phận khuôn công ty Muto . VN
 • Chức vụ : Trưởng bộ phận khuôn.
 • Từ năm 2018 ~2019 làm việc tại công ty Tân Seiko
 • Chức vụ Giám Đốc .
 • Trình độ : Đại Học

Ông Đỗ Văn Thiện 

 • Từ năm 2007 đến 2008 Học và làm việc tại Thành phố Nagoza Nhật
 • Từ năm 2008 đến 2019 làm tại  bộ phận Kỹ Thuật Đo Lường  công ty Muto . VN
 • Chức vụ : Trưởng bộ phận khuôn.
 • Từ năm 03-2019 làm việc tại công ty Tân Seiko
 • Chức vụ Phó Giám Đốc .
 • Trình độ : Đại Học

Ông Nguyễn Văn Tân

 • Từ năm 1996 đến 1998 Học và làm việc tại Thành phố Nagoza Nhật Bản
 • Từ năm 1998 đến 2019 làm tại công ty Muto .
 • Chức vụ : Từ năm 1998 Trưởng bộ phận QC, 2007 Trưởng bộ phận Kỹ Thuật 2011 Phó giám Đốc QA, 2012 Trưởng bộ phận Đào tạo, 2019 Trưởng bộ phận Kaizen
 • Từ năm 05- 2019 làm việc tại công ty Tân Seiko
 • Chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên .
 • Trình độ : Đại Học
Bài Viết Cùng Nội Dung